Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej https://angielskihello.pl/kurs przez F.H. Eko Wyspa z siedzibą w Gdyni, ul. Górna 7/6.

1.            Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Angielskihello.pl.kurs oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Zasady niniejszej Polityki prywatności są zgodne z ustawą z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

Administrator danych osobowych

W przypadku udostępnienia przez Użytkowników danych osobowych, ich odbiorcą i administratorem jest Administrator Sklepu (“Administrator”), F.H. Eko Wyspa z siedzibą na ul. Górnej 7/6 w Gdyni.

Sklep szanuje prywatność użytkowników i odwiedzających strony internetowe Sklepu. Niniejszy dokument definiuje praktyki stosowane przez Sklep odnośnie danych osobowych, sposobów ich gromadzenia, celów, do jakich mogą być wykorzystane oraz osób, dla których dane są przeznaczone. Jeżeli na danej stronie internetowej Sklepu pojawi się konieczność zebrania danych osobowych, będą Państwo o tym poinformowani na stronie. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Dane osobowe, zbieranie i przetwarzanie

Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje  (e-mail oraz imię) oraz może gromadzić logi serwera WWW i parametry połączenia. Udostępniając dane osobowe, Użytkownik świadomie zgadza się na ich przetwarzanie i wykorzystywanie w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

Sklep  wykorzystuje dane osobowe w ścisłych granicach celów, do jakich dane są zbierane. Na przykład, Sklep może wykorzystywać dane osobowe do: poinformowania Państwa o produktach i usługach; do komunikowania się z Państwem. Sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom, którzy zgodzili się z Polityką prywatności. Wiadomości mogą dotyczyć jedynie Sklepu, prezentowanych w nim partnerskich produktów i treści oraz życzeń okolicznościowych.

Udostępnione przez Użytkowników dane osobowe, przechowywane są bezpiecznie w bazie danych oraz przetwarzane z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę.

Gromadzone dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim. Dane osobowe są chronione przed dostępem osób niepowołanych. Sklep nie będzie przechowywał Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

Sklep podjął środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać, i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad. Sklep przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.

Każdy Użytkownik, który udzielił informacji o danych osobowych ma prawo dostępu do nich, poprawienia ich, aktualizacji, uzupełnienia, żądania zaprzestania przetwarzania, lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zmian tych może dokonać poprzez zgłoszenie w formie wyłania e-maila do Administratora Sklepu na adres kontakt@helloangielski.pl, o ile zawarte w Sklepie formularze ich nie umożliwiają.

Internetowe strony Sklepu  mogą zawierać linki do stron osób trzecich. Sklep nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za praktyki osób trzecich odnośnie poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych lub ich treści. Prosimy zatem o zapoznanie się z polityką prywatności zamieszczoną na takich stronach przed korzystaniem z nich lub podawaniem danych osobowych.

Usługi online i cookies

Niektóre obszary Sklepu wykorzystują pliki Cookies, które przeznaczone są do korzystania ze stron Sklepu. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Sklepu. Ich zadaniem jest identyfikacja Internauty umożliwiająca upraszczanie niektórych operacji. Cookies nie są szkodliwe dla komputera, Użytkownika i jego danych. Warunkiem ich działania jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.

Informacje zawarte w plikach Cookies zbierane są w sposób automatyczny.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Sklepu.

Pliki Cookies wykorzystywane są najczęściej w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia dostosowanie ich struktury i zawartości. Pozwalają na utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła oraz służą do określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych treści. Pliki Cookies rozpoznają urządzenie Użytkownika, aby zgodnie z jego preferencjami właściwie wyświetlić stronę.

Administrator może wykorzystywać dwa rodzaje plików Cookies tj. Cookies sesyjne przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia sesji przeglądarki internetowej oraz Cookies trwałe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w komputerze Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie tych plików. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera dokumentacja przeglądarki internetowej.

Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron WWW.

Pliki Cookies zamieszczane w komputerze Użytkownika Sklepu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

Pliki Cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Dane są analizowane w szczególności w poniższych celach:

  • obliczanie ilości odwiedzających stronę,
  • śledzenie tych obszarów strony, jakie są szczególnie atrakcyjne dla danego odwiedzającego stronę,
  • analizowanie skąd pochodzą odwiedzający stronę w celu zoptymalizowania świadczonych usług,
  • adaptowanie zaleceń do poszczególnych grup docelowych.

W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików Cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej Polityce prywatności.