Zwroty

Prawo odstąpienia od umowy

 

1.            Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki z książkami lub e-maila z linkiem kursów do pobrania.

Przed wysyłką towaru należy wysłać wiadomość e-mail na adres zakupy@angielskihello.pl lub zadzwonić do biura obsługi klienta tel. +48 534 566 722.

W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: zakupy@angielskihello.pl oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu, na adres wskazany przez biuro obsługi klienta.

2.            Zwracane towary muszą być kompletne wraz z paragonem. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku zwrotu Kursu do pobrania, wystarczy wysłać informację na adres sklepu zakupy@angielskihello.pl

3.            Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.

4.            Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

 

 Reklamacje      

 

1.            Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie pocztą elektroniczną. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

2.            Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres podany przez biuro obsługi klienta. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.

3. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.